Tværkørende kompaktorer

Tværkørende kompaktorer som fleksible tømmestationer

En kompaktor, som kører fra den ene container til den anden i en tværgående bevægelse, er en omkostningseffektiv løsning til steder med ringe plads til omlæsning af affald.

Tværkørende affaldskompaktorer er perfekte til lokale tømmestationer på steder, hvor der skal indsamles store mængder husholdningsaffald eller hvor der er ringe plads til omlæsning.

Den tværkørende kompaktor er udstyret med tværkørende ekstraudstyr og docking, og kan betjene flere containere opstillet i række.

Flere containere på mindre plads

Den største fordel ved en tværkørende kompaktor er det reducerede pladsbehov til mange containere.

Den store forskel består i, at containerne står stille, og kompaktoren bevæger sig. Det kræver samme plads at flytte tre containere rundt som at opstille fem stationære.

traversing WTS4

Omkostningseffektiv og hurtig udskiftning af containere

Der er ikke brug for køretøjer med løftekrog til udskiftning af containerne foran kompaktoren på stedet, når containeren er fuld.

Kompaktoren kører selv fra container til container og fylder dem på en efter en.

Containerudskiftning

Den tværkørende kompaktor er forsynet med hjul, som drives af elektriske motorer, der sætter kompaktoren i stand til at køre på skinner.

Når kompaktoren ikke længere er docket til containeren, kører den på skinnerne og docker til den tomme container. På den måde kan containeren fortsat fyldes med affald.

Hydrauliske klemmer fastspænder automatisk containeren til kompaktoren.

Strømmen til maskinen leveres enten af et ophængt kædesystem eller en kabelviklingsmekanisme afhængigt af stedet.

Forskellige muligheder for tømning af affald til containeren

Den tværkørende kompaktor kan udstyres med flere forskellige typer indmadningstragter afhængigt af sted og aflæsningsprocedure.

Der kan monteres trin på siderne, så affaldet kan tømmes fra jorden på kompaktorens sider.

Kompaktoren kan forsynes med trin, så det er muligt at stige op og smide affaldet ned fra oven.

Blandt ekstraudstyret findes også en adgangsrampe

En tværkørende kompaktor kan også indrettes, så der er adgang fra rampen. I dette tilfælde forløber kompaktorens tværgående bevægelse parallelt med rampen, og der er adgang fra rampen enten til fods eller med lastbil.

HCC joonis2_1

Anmod om flere oplysninger

Ring til os:

Kontakt os allerede i dag og få et gratis tilbud på din næste maskine.
Ring til os på: +3726702401

Fordele ved brug af tværkørende kompaktor på tømmestationer

  • FLERE CONTAINERE PÅ MINDRE PLADS

  • PÅFYLDNING FRA JORDEN ELLER KAJ FRA FORSKELLIGE SIDER

  • OPSTILLINGEN AF STATIONEN KAN BRUGERTILPASSES

  • STANDARDER FOR KROGE, HJUL OG LØFTEWIRE VÆLGER DU SELV

  • KEGLEFORMEDE CONTAINERE TIL TUNG BRUG OG HØJE KOMPAKTERINGSTRYK

  • DU VÆLGER SELV DIN TYPE MALING OG FARVE