Selvkørende kompaktorer

Mobile affaldskompaktorer kan fremstilles til at køre ud fra opstillingsstedet, når kælderloftet er for lavt eller døren for smal til renoveringsbilen.

Selvkørende kompaktorer er løsningen mellem en mobil kompaktor i fuld størrelse og standard affaldsbøtter på hjul. Selvkørende affaldskompaktorer kan bruges overalt, hvor mellemstore affaldsmængder eller genindvinding af råstoffer skal håndteres under trange pladsforhold.

Vores selvkørende affaldskompaktor er udstyret med et batterisæt, så den kan køre i 10-15 min. ved hjælp af batterikilden. Kørslen styres fra en fjernstyreboks. Fjernstyreboksen kan være med eller uden kabel.

 

Projektering i 3D

p6rsas hall5

Produktionsresultat

p6rsas hall3

Nettovolumen for de selvkørende affaldskompaktorer er 4,5 m³, og de kan rumme op til 2 tons affald. Containeren er vandtæt, så den også kan anvendes til delvist vådt affald. De radiale stempelcylindere er afdækkede, så der ikke er behov for rengøring af cylinderrummet.driving hulk2

Bagdøren, som dækker containeren, er hydraulisk drevet, så den er nem at åbne før indholdet tømmes fra den selvkørende kompaktor til renoveringsbilen.

Du kan enten fylde affaldet i den selvkørende kompaktor med håndkraft, eller gennem et kopelevatorsystem, som er tilsluttet et rørsystem.

Du kan vælge tømningsstandard for kompaktoren og dit foretrukne ekstraudstyr. Du kan også vælge din egen farve.

Gummihjulene på forsiden er monterede på manøvreringsakslen og kan drejes direkte mod stedet, hvor kompaktoren skal køre hen. Gummihjulene på bagsiden bevæger sig og drejer, og følger kompaktorens kørsel.IMG_0086_2

Kompaktoren sættes i gang af en elektrisk motor. En speciel batterioplader sikrer, at batterierne er køreklar. Derfor skal kompaktoren tilsluttes strømforsyningen, når den er på plads, og skal afbrydes inden den flyttes. Køreafstanden afhænger af køreoverfladens tilstand, hvor fuld kompaktoren er og kørebanens hældning.

Request more info

Call us:

Please contact us today for a free quote on your driving compactor.
Call us: +3726702401

Fordele ved en selvkørende kompaktor

 • Har sin egen kompakteringsenhed
 • Kan rumme mere affald en standardaffaldsbøtter på hjul
 • Kan placeres i lavloftede affaldsrum
 • Har sin egen kompakteringsenhed
 • Skræddersyet påfyldning, enten med håndkraft eller kopelevator
 • Hydraulisk styret åbning og lukning af dæksel
 • Vandtæt konstruktion
 • Dæksler og døre med fuld gummitætning
 • Ekstra støjdæmpet hydraulisk opsætning
 • Kan tilsluttes vægtsystem
 • Indikation af 100 % fuld tilstand og/eller 75-80 % delvis fuld tilstand (regulérbar)
 • Fotocelle eller ultralydsføler starter kompakteringen, når laderummet er fyldt
 • Driftstimetæller
 • Farven vælger du selv
 • Mange typer maling til rådighed som f.eks. til saltholdig luft og kystklima

Hvordan tømmes en selvkørende kompaktor?