Omlæstestationer

Compoman Drive-On omlæstestation er en mobil omlæstestation til affald, som giver dig høj volumenreduktion og samtidig afkorter længden og antallet af kørsler til tømning.

Den mobile Drive-On omlæstestation gør det muligt at optimere tømningskørslerne for lastbilen, som indsamler affaldet.

Drive-On omlæstestationer kan nemt placeres i nærheden af indsamlingsstederne. Det afkorter kørselsafstandene til tømning og gør indsamlingen mere effektiv.

Når forholdene kræver det, kan Drive-On omlæstestationen placeres på nye indsamlingssteder. Omlæstestationen kræver kun et plan overflade, hvor den opstilles.

Drive-On omlæstestationer kan nemt flyttes fra et sted til et andet. Det er nødvendigt at beregne omkostningerne til transport, afinstallering, geninstallering og ibrugtagning. Det er muligt at udføre mindre tekniske ændringer for at tilpasse stationen til det nye opstillingssted, såfremt dette aftales med Compoman.

En omlæstestation kan betjenes af føreren på renovationsbilen, som indsamler affaldet

De fleste procedurer på Drive-On omlæstestationerne kan automatiseres. Derfor er den nem at betjene. Alle chauffører, som kører renovationsbilerne, kan betjene Drive-On omlæstestationen fra betjeningspanelet, som er placeret på førerens stand.

Løs din affaldstransport hurtigt og nemt og med reducerede personaleomkostninger – lad føreren af renovationsbilen sørge for omlæsningen af affaldet fra renovationsbil til container.

Drive-On omlæstestationerne kan bruges i al slags vejr året rundt

Drive-On omlæstestationerne kan placeres overalt udendørs. Den metalliske, tippede rampe med direkte tilkørsel for renovationsbiler er konstrueret, så ophobning af sne, is eller snavs undgås. Dermed er det sikret, at stationen kan bruges hele ret rundt og i al slags vejr.

Når det er nødvendigt, kan stationen forsynes med en overbygning, som gør den vandtæt. Denne overbygning sikrer også omlæstestationen mod ‘nysgerrige’ fugle og dyr.

Nem installation af omlæstestationen

Drive-On omlæstestationen kan installeres på grus og betonunderlag. Underlaget, hvor Drive-On omlæstestationen skal installeres, skal så vidt muligt planeres før installationen.

Stor volumenreduktion på lidt plads

Målene for pladsen, som er nødvendig for at opstille Drive-On omlæstestationen, er 45 meter i længden og 4 meter i bredden, hvis der kun er en container. 18 meter i den ene retning til at køre renovationsbilen op på rampen, og 18 meter til lastvognen, som afhenter containeren, skal også medregnes.

Et relativt lille område til opstilling af omlæstestationen, men store kompakteret affaldsvolumen. Dette reducerer omkostningerne til personale og plads betydeligt.

Containeren fyldes af affaldskompaktoren med lige cylinder med et tryk på 300-500 kN (30-50 ton eller mere) hvis bestilt. Det sparer transportomkostninger gennem en betydelig reduktion volumen for de forskellige typer affald.

medium WTS estakaadilt lahti

Fleksible konfigurationer og standarder

Drive-On omlæstestationen kan tilpasses til slutbrugerens behov og opstillingsstedet. Mål, tekniske løsninger og konstruktion kan ændres i overensstemmelse med de faktiske behov.

Kompaktorerne på Drive-On omlæstestationen kan konfigureres til at opfylde forskellige krav, affaldsvolumener, kompakteringstryk og hastighed for driftscyklusserne afhængigt af situationen og slutbrugerens behov.

Skræddersyet konfiguration

Den endelige konfiguration og pris bliver udarbejdet i nært samarbejder med slutbrugeren.

Drive-On omlæstestationen kan bygges med forskelligt antal containere og med eller uden automatisk containerskift og ændringssystemer.

Containerne kan variere i størrelse fra 20 m³ til 35 m³ og kan tilpasses forskellige affaldstyper – vådaffald, usorteret affald, papaffald osv.

Containerne kan bygges, så de opfylder kravene i forskellige standarder (f.eks. DIN eller CHEM). Forskellige typer pålæsnings- og transportbehov vil blive inddraget i projekteringen.

Omlæstestationen, som kan udvides hvis nødvendigt

Drive-On omlæstestationen kan bygges med containerskiftesystemer med op til så mange containere som nødvendigt. I tilfælde, hvor der f.eks. er to container med en containerskifter, er den nødvendige bredde for opstilling af stationen mindst 15 meter.

Fri adgang for renovationsbiler og mulighed for at manøvrere dem skal medtages i planlægningen, når Drive-On omlæstestationen opstilles med containerskiftesystem.

Nem og hurtig skift af container

Skift af containere er hurtigere og nemmere end nogen sinde. Containerne bliver flyttet til og fra kompaktoren ved hjælp af et automatisk system, som flytter containerne på specielle vogne. Vognene kører på skinner.

Containerne i Compomans Drive-On omlæstestation er udstyret med et hydraulisk låsesystem og hydrauliske lukkeplader.

Lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger

Lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger, nem vedligeholdelse, robust konstruktion med lang levetid er nogle af fordelene ved Compomans Drive-On omlæstestation.

Konstruktionen af Compomans Drive-On omlæstestation er udført til at tåle store mængder affald og mange driftstimer.

Anmod om flere oplysninger

Ring til os:

Kontakt os allerede i dag og få et gratis tilbud på din næste omlæstestation.
Ring til os på: +3726702401

Fordele ved Drive-On omlæstestationen

 • KAN BETJENES AF RENOVATIONSBILENS FØRER

 • OPTIMERER TOMME KØRSLER MED RENOVATIONSBILEN

 • STOR VOLUMENREDUKTION PÅ LIDT PLADS

 • OPSTILLINGEN AF STATIONEN KAN BRUGERTILPASSES

 • FLEKSIBLE KONFIGURATIONER

 • OMLÆSNINGSSTATIONEN KAN UDVIDES HVIS NØDVENDIGT

 • KAN BRUGES I AL SLAGS VEJR ÅRET RUNDT

 • KAN OPSTILLES PÅ GRUS OG BETONUNDERLAG

 • CONTAINERE BEREGNET TIL TUNG BRUG OG HØJE KOMPAKTERINGSTRYK

 • STANDARDER FOR KROGE, HJUL OG LØFTEWIRE VÆLGER DU SELV

Forskellige stationsopstillinger kan vælges

 • Station med en container
 • Station med hydraulisk containerskiftesystem, som skifter plads mellem to containere
 • Station med elektrisk drevne trolleyer til opbygning af en station med op til så mange containere som nødvendigt – derfor er er det hurtigere og nemmere end nogen sinde at skifte container
 • Station med automatisk fastgøring af containerne
 • Station med hydraulisk drevne lukkeplader på container og kompaktor
 • Fuldautomatisk arbejdsstation
 • Station med komplet manuel betjening
 • Forskellige konfigurationer giver mulighed for at opnå bestemte cyklushastigheder eller presseeffekt; trykket kan være 300-500 kN (30-50 ton) eller mere
 • Containerne kan variere i størrelsen fra 20 m³ til 35 m³ og er bygget, så de opfylder transportstandarderne i landet, hvor de skal anvendes