Omlastningsstationer

Compoman Drive-On omladdningsstationen ger det en stor volymminskning och samtidigt optimerar antalet och den förbrukade tiden för tömningar.

Mobile Drive-On omlastningsstationen optimerar avfallstömningen för sopbilar.

Drive-On omlastningsstationen kan enkelt placeras vid insamlingsområdet för avfall och därigenom optimera sopbilarnas tömningsrundor.

När förhållandena förändras, kan Drive-On omlastningsstationen mycket enkelt omplaceras till ett ny uppsamlingsplats. Det är endast en jämn yta som krävs.

Drive-On omlastningsstationen kan mycket enkelt omplaceras från en plats till en annan. Driftsättningskostnader bör beräknas vid transportering, nedmontering, förflyttning och ihopsättning. Små tekniska förändringar kan vara rimliga för anpassning till den nya platsen vid överenskommelse med Compoman.

En omlastningsstation som kan skötas av lastbilschauffören

De flesta av Drive-On omlastningsstationens funktioner är automatiserade och därför är den mycket lätt att sköta. Alla lastbilschaufförer kan operera Drive-On omlastningsstationen från styrpanelen vid förarstället.

Hantera omlastningen av avfall snabbt och enkelt med minskade anställningsutgifter – låt lastbilschauffören sköra avfallsomlastningen från lastbilen till containern.

Drive-On omlastningsstationen kan användas i alla väderförhållanden året runt

Drive-On omlastningsstationen kan placeras var som helst utomhus. Den metalliska lutade lastbilsrampen är konstruerad för att inte samla upp snö, is eller grus och kan därför användas året runt vid alla väderförhållanden.

Vid behov kan även en konstruktion uppföras ovanför stationen för att skydda den mot vädret. Den konstruktionen kommer även skydda omlastningsstationen från fåglar och djur.

Enkelmonterad omlastningsstation

Drive-On omlastningsstationen kan placeras på grus och betong. Ytan där Drive-On omlastningsstationen placeras bör vara jämn före placeringen.

Lite utrymme för stora volymminskningar

Utrymmet som krävs för att placera en Drive-On omlastningsstation är 45 meter i längden och 4 meter i bredden där det är endast en container. Arton meter i den ena riktningen för en ramp där sopbilarna kan köra upp, samt 18 meter till för lastbilen som hämtar upp containern bör inräknas.

Det är en förhållandevis liten yta som krävs för stationen, dock hjälper den att komprimera stora mängder av avfall. Detta minskar anställningsutgifterna och utgifterna för utrymmet avsevärt.

Containern fylls med en rakcylinders komprimator till ett tryck på 300-500 kN (30-50 ton eller mer) när den beställs och därigenom kan man avsevärt minska transporteringskostnaderna genom att minska volymen av avfallet.

medium WTS estakaadilt lahti

Flexibilitet vid anpassning till specifikationer och standarder

Drive-On omlastningsstationen kan anpassas enligt kundens behov och ort. Mått, tekniska lösningar och konstruktion kan skräddarsys till specifika krav.

Drive-On omlastningskomprimatorer kan anpassas till olika krav, avfallsmängder, komprimeringstryck och arbetshastighet beroende på kundens situation och önskemål.

Anpassade specifikationer

Den slutliga specifikationen och priserbjudanden kommer fastställas i nära samarbete med kunden.

Drive-On omlastningsstationen kan konstrueras med olika antal av containrar, med och utan automatisk containerutbyte och skiftsystem.

Containrarna kan variera i storlek från 20 m³ till 35 m³ och anpassas till olika sorters avfall – vått avfall, blandat avfall, kartong osv.

Containrarna kan konstrueras enligt olika standarder (DIN, CHEM osv.). Man kan ta hänsyn till olika transporterings- och påfyllningskrav.

En omlastningsstation som kan förstoras vid behov

Drive-On omlastningsstationen kan förses med ett system för containerutbyte med så många containrar som nödvändigt. I fall det är, till exempel, två containrar med en containerutbytare, krävs det en bredd på mins 15 meter för stationen.

Dessutom bör man ta hänsyn till att sopbilar måste ha tillgång och tillräcklig med utrymme vid Drive-On omlastningsstationen med en containerskiftare.

Lätt och enkelt utbyte av containrar

Det har blivit mycket lätt och fort att byta containrar. Containrarna flyttas till och från komprimatorn med en automatisk containerutbytare som skiftar containrarna på speciella plattformar. Plattformarna flyttas på spår.

Compoman Drive-On omlastningsstationen är försedd med en hydraulisk system som öppnar och stänger containern.

Låga kostnader för montering och underhåll

Låga kostnader för montering och underhåll, enkel att underhålla och en mycket beständig och slitstark konstruktion – allt detta karakteriserar Compoman Drive-On omlastningsstationen.

Compoman omlastningsstationernas konstruktion är avsedd för att hålla mot stora mängder av avfall och en intensiv användning.

Få mer information

Ring oss:

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS REDAN NU FÖR ATT FÅ ETT GRATIS PRISERBJUDANDE FÖR DIN NÄSTA STATION.
RING OSS: +3726702401

Drive-On omlastningsstationens fördelar

 • STATIONEN KAN STYRAS AV LASTBILSCHAUFFÖREN

 • OPTIMERAR TÖMNINGSRUNDORNA FÖR SOPBILARNA

 • LITE UTRYMME FÖR STORA VOLYMMINSKNINGAR

 • STATIONENS UTRUSTNING KAN ANPASSAS

 • FLEXIBEL KONFIGURERING

 • OMLASTNINGSSTATIONEN KAN FÖRSTORAS VID BEHOV

 • KAN ANVÄNDAS I ALLA VÄDERFÖRHÅLLANDEN ÅRET RUNT

 • KAN PLACERAS PÅ GRUS OCH BETONG

 • CONTAINRAR SOM ÄR UTARBETADE FÖR ATT TÅLA INTENSIV ANVÄNDING OCH HÖGT PRESSTRYCK .

 • KROKAR, RULLAR OCH HISSLINOR ENLIGT DIN UTVALDA STANDARD

Stationernas uppställningsalternativ

 • Station med en container
 • Station med ett hydrauliskt containerskiftsystem som byter ut två containrar
 • Station med eldrivna plattformar som tillåter att ha en station med så många containers som nödvändigt På så sätt har det blivit mycket lätt och fort att byta containrar
 • Station med automatisk fästning
 • Station med hydrauliskt drivna klämplåtar för containrar och komprimatorn Fullt automatiserad station
 • Station med full manuell kontroll
 • Olika konfigurationer för att uppnå olika cykeltider och tryckkrafter, trycket kan vara 300-500 kN (30-50 ton) eller mer
 • Containrarna finns tillgängliga i storlekarna från 20 m³ till 35 m³ och är konstruerade enligt destinationslandets transportstandarder