Mobila komprimatorer

Mänovrerbara komprimatorer som flexibla återvinningscentral

En stationär komprimator som förflyttar sig mellan containrar är en kostnadseffektiv lösning för trånga utrymmen.

Manövrerbara komprimatorer är perfekta för återvinningscentral där stora mängder av kommunalt avfall måste samlas in trånga utrymmen där avfallsomlastning utförs.

Den manövrerbara komprimatorn är försedd med monterings- och förflyttningsutrustning och kan betjäna ett flertal containrar i rad.

Mindre plats för många containrar

Den största fördelen med manövrerbara komprimatorer är att de besparar utrymme som krävs för placering av containrar.

Containern står still och komprimatorn förflyttar sig – det ger skillnaden; för att förflytta sig omkring tre containrar, krävs det lika mycket utrymme som för fem containrar.

traversing WTS4Ett kostnadseffektivt och snabbt utbyte av containrar

En kranbil behöver inte komma och lyfta containrarna framför komprimatorn efter att en annan container har fyllts upp.

Komprimatorn kommer köra själv från container till container tills att de har fyllts.

Containerutbyte

Den manövrerbara komprimatorn har hjul som drivs av elmotorer och därigenom kan den förflytta sig på spår-

När komprimatorn har avmonterats från containern, förflyttas den på spåren och monteras åter med en tom container och därigenom kan påfyllningen av containern fortsättas.
Hydrauliska fästen kommer automatiskt fästa containern och komprimatorn.

Elförsörjningen kommer antingen genom ett kontaktledningssystem eller en kabelmekanism, beroende på användningsplats.

Olika sätt att fylla på avfall

Den manövrerbara komprimatorn kan förses med ett flertal olika neddelare, beroende på användningsplats och påfyllningsprocess.

Trappsteg kan monteras på sidan så att avfallet kan påfyllas från marken från komprimatorns sidor.

Komprimatorn kan förses med trappsteg för att påfylla komprimatorn med avfall ovanifrån.

Möjlighet att få tillgång från en ramp

En manövrerbar komprimator kan utrustas så att den kan nås från en ramp. Komprimatorn kommer manövreras parallellt till rampen och kan nås från en ramp till fots eller med en lastbil.

HCC joonis2_1

Få mer information

Ring oss:

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS REDAN NU FÖR ATT FÅ ETT GRATIS PRISERBJUDANDE FÖR DIN NÄSTA MASKIN.
RING OSS: +3726702401

Fördelen av att använda en manövrerbar komprimator i återvinningscentral

  • MINDRE PLATS FÖR FLER CONTAINRAR

  • MONTERING FRÅN LASTKAJ ELLER MARKEN FRÅN OLIKA SIDOR

  • STATIONENS UTRUSTNING KAN ANPASSAS

  • KROKAR, RULLAR OCH HISSLINOR ENLIGT DIN UTVALDA STANDARD

  • KONFORMADE CONTAINRAR SOM ÄR UTARBETADE FÖR ATT TÅLA INTENSIV ANVÄNDING OCH HÖGT PRESSTRYCK

  • FÄRGBELÄGGNING OCH FÄRGTYP ENLIGT DIN ÖNSKAN