Compoman är ett framgångsrikt exporterande familjeföretag från Estland, som drivs av en av ägarna. Företaget grundades år 1993 och företagets namn – Compoman Ltd – har använts sedan år 1998. Compomans kreditvärdighet har under de senaste tre åren hållit nivån AA (mycket bra).

Compoman drivs av sin ägares familj som genom ett vardagligt samarbete med teamet säkerställer företagets framgång. Utvecklings- och ingenjörsarbetarna i teamet har alla mycket stor erfarenhet inom sin bransch och har hög kompetens – civilingenjörer och MBA-grader. Vårt multinationella tillverkningsteam består av innovativa, kreativa och mycket motiverade medarbetare.

Företaget grundades år 1993 som ett estniskt företag med estniska ägare, det första verksamhetsområdet var reparation av havscontainrar. Verksamhetsområdet ändrades år 1995 till tillverkning av utrustning för avfallshantering. Företagets nuvarande namn – Compoman Ltd – har använts sedan 1998.

Vi Brinner För Specialtillverkade Projekt

Under åren har vi utfört många specialutvecklade och optimerade projekt på olika svåra platser eller för avfallstyper som är mer krävande. Alla våra produkter framställs av våra egna ingenjörer och vår egen 3D-utveckling och förses med våra egna tekniska lösningar.

Vårt Team Och Ledning

Compoman har en platt organisation för att säkerställa företagets framgång och hållbarhet. Utvecklings- och ingenjörsarbetarna i teamet har alla mycket stor erfarenhet inom sin bransch och har hög kompetens – civilingenjörer och MBA-grader. Vårt multinationella tillverkningsteam består av innovativa, kreativa och mycket motiverade medarbetare.

Våra Exportresultat

Compoman har en innovativ affärsmodell med partner-driven produktutveckling och tillverkning. Compoman har i samarbete med sina partners skapat flexibla lösningar som gör det möjligt att tillhandahålla unika produktvariationer inom en produktrad. Varje produkt som lämnar fabriken är anpassad till specifika krav av en specifik partner.

Compoman har mycket hög kompetens inom innovation, teknik, ledning och tillverkning vilket gör den till en framgångsrik export-aktör. Genom åren har Compoman exporterat från 64.5 % till 83.7 % av dess totala produktion, och exportgeografin har stadigt utvidgats. Majoriteten av exporterna går nuförtiden till grannländerna Finland, Sverige, Lettland, Ryssland men även Storbritannien, Litauen och Norge.

Lätttillgänglighet
Snabba leveranstider
Flexibla lösningar
Kundinriktad
Lätt att underhålla
Produkter som håller länge