KÄRLVÄNDARE SOM FÖRENKLAR AVFALLSSORTERINGEN OCH ÅTERVINNINGEN

Lyftenheter som förenklar avfallssorteringen och återvinningen

Det är rimligt att använda en separat kärlvändare när du har containrar för olika avfallstyper för att kunna utföra sorteringen på samma plats där avfallet slängs.

Alla kärlvändare förenklar och gör snabbare tömningnen av soptunnor i containrar, avfallskomprimatorer eller sopbilar. Genom att använda kärlvändare ökar du säkerheten på arbetsplatsen och minskar skador som uppstår till följd av att tunga soptunnor måste lyftas.

Det är mycket lätt att förflytta maskinen

KIP-2000 rööbastel1

KIP-2000 på spår

Kärlvändaren är mycket lätt att flytta på, antingen på hjul eller spår, från en komprimator till en annan. En sådan maskin väger så lite som 250 kg eller till och mindre – genom att flytta den på spår blir det ännu lättare att få den från den ena platsen till den andra.

Kärlvändaren kan också monteras på en ramp. På sådana platser är det alltid möjligt att byta ut de mobila komprimatorerna eftersom att kärlvändaren är alltid där.

Lyftkapacitet och hastighet enligt dina krav

Maskinens lyftkapacitet är 200 kg vid standardkonfigurationen. Vi kan öka lyftkapaciteten upp till 500 kg eller mer beroende på dina krav. Lyfthastigheten kan anpassas till en vis grad beroende på dina behov.

Därigenom kan de hantera ett flertal olika soptunnor vilket gör våra kärlvändare till ett mycket effektivt hjälpmedel i krävande miljöer.

Elmotorerna som används vid standardkonfigurationen har en kapacitet mellan 0,75 kW och 1,5 kW. Våra specialtillverkade enheter drivs av elmotorer med en kraft på upp till 4 kW beroende på användningsplatsens behov och typ av kärlvändare.

En soptunnslyftare kan tömma olika soptunnor – från 190 till 370 och till och med så stora som 660 l och 1 100 l. Lyfthöjden vid standardkonfigurationen är från 1.2 till 2 meter.


Säkerhet på arbetsplatsen

Kärlvändaren kan konstrueras så att den förflyttas på spår. Detta gör arbetsplatsen säkrare och minskar risken för olyckor.

Kärlvändaren börjar funktionera endast när användaren har satt på den på rätt plats. En särskild grön lampa börjar lysa när alla säkerhetsåtgärder har vidtagits och endast då är kärlvändaren redo för att tömma soptunnan.

Våra kärlvändare förses även med en kabelmekanism så att man inte har kablar på golvet, och därigenom uppnår en även säkrare arbetsplats.

Säkerhetsburen runt kärlvändaren kan förreglas elektriskt.

Standarda KIP enheter El motor Soptunnans Lyftkapacitet Lyfthöjd Vikt Den nedre kärlvändarbalken Den övre kärlvändarbalken
KIP-1200 0,75 kW upp till 660l 200 kg 1200 mm 310 kg 900 mm 1100 mm
KIP-1200 E 3,0 kW upp till 1100l 400 kg 1200 mm 600 kg 900 mm 1100 mm
KIP-1600 1,5 kW upp till 660l 200 kg 1600 mm 335 kg 900 mm 1270 mm
KIP-1600 E 3,0 kW upp till 1100l 400 kg 1600 mm 650 kg 900 mm 1270 mm
KIP-2000 1,5 kW upp till 660l 200 kg 2100 mm 360 kg 900 mm 1470 mm
KIP-1200 för kartong 3 kW kartong 200 kg 1200 mm 800 kg
KIP-1600 för kartong 3 kW kartong 200 kg 1600 mm 900 kg
Ring oss:

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS REDAN NU FÖR ATT FÅ ETT GRATIS PRISERBJUDANDE FÖR DIN NÄSTA KÄRLVÄNDARE. RING OSS:
RING OSS +3726702401

Fördelar av Compomans kärlvändare

 • Lyftkapacitet enligt beställning.
 • Arbetshastighet enligt beställning
 • Säkerhetsburen kan förreglas.
 • Säker att hantera.
 • Lyfthöjd från 1,2 m till 2,0 m.
 • Kan hantera soptunnor från 140 L till 1100 L.
 • Fästs på en ramp eller flyttas på hjul.
 • Kan anpassas till spår
 • Möjligt att ansluta till ett vågsystem.
 • Kan tillverkas av rostfritt stål
 • Färbeläggning enligt dina önskemål.
 • Många typer av färg tillgängliga, som tex färg som passar i saltig luft och havsklimat.