Compoman affaldstømmestation med Big Lifting Hopper®

Compoman affaldstømmestation med Big Lifting Hopper®

Dette er en smart affaldstømmestation, som sørger for høj volumenreduktion og en stigning på 3-5 gange i volumenet, som tømmes pr. dag.

Compoman Big Lifting Hopper® gør det muligt at tømme renovationsbilen med det samme

Med Compoman Big Lifting Hopper® kan renovationsbilen sendes tilbage, hvor den hører hjemme – til indsamling af affald på serviceområdet!

Compoman har studeret Big Lifting Hopper®, så den kan rumme op til cirka 20-40 m³ blandet affald i tragten.

Renovationsbilen kan med det samme tømmes i Big Lifting Hopper®, som derefter starter proceduren med at tømme sig selv og fylde affald i containerne.

I mellemtiden er renovationsbilen allerede tilbage på indsamlingsområdet.

vahejaam joonis9

Affaldstømmestation med nem installation

Compoman Smart WTS med Big Lifting Hopper® er nem at installere på en plan overflade – kunstige forhøjninger er ikke nødvendige. Udover selve udstyret kræves et betonunderlag med monterede bjælker udført i overensstemmelse med Compomans tegninger.

Compoman Smart WTS kan placeres i byer og andre beboelsesområder. Stationen kan forsynes med en overbygning, som gør den vandtæt, og også beskytter den mod fugle og dyr. Compoman tømmestation kan nemt kombineres med sorteringsanlæg.

Stor volumenreduktion på lidt plads

En station med f.eks. fire containere kræver et område på 15 m x 24 m plus plads til renoveringsbilernes manøvrer omkring stationen. En station med otte containere kræver et område på 16 m x 51 m plus plads til renoveringsbilernes manøvrer omkring stationen.

Hvordan fungerer Compoman affaldstømmestation med Big Hopper?

Renovationsbilen kører ind i Big Lifting Hopper® og tømmer sit affald.

ragn2  ragn4

Effektiv og hurtig omlæsning af affaldet

Big Lifting Hopper® kan rumme indholdet fra en eller flere renovationsbiler. Affaldsvolumenet i tragten kan spænde fra 20-40 m³ afhængigt af affaldstypen.

Selv de største renovationsbiler kan tømme deres indhold i Big Lifting Hopper® på en gang. Det betyder, at renovationsbilerne hurtigt kan genoptage deres indsamlingsrunde.

Alle stigninger i affaldsvolumen, som tømmes pr. dag, afhænger af affaldets type og de logistiske skemaer, som er i brug inden installationen af Compoman Smart WTS og alle efterfølgende ændringer.

Tømmestationen kan bygges op med et forskelligt antal containere

Containerne kan have forskellig størrelse og kan tilpasses forskellige krav til pålæsning og transport.

Skift af containere er hurtigere og nemmere end nogen sinde. Containerne bliver flyttet til og fra kompaktoren ved hjælp af et automatisk system, som skifter containerne på specielle vogne.

Compoman Smart WTS kan prale af et hydraulisk låsesystem med hydrauliske lukkeplader på containeren.

En person kan betjene hele stationen alene

Affaldskompaktoren Big Lifting Hopper® og containernes bevægelse betjenes og styres med en computer.

Det er tilstrækkeligt med en person til at holde øje med hele stationen.

Ring til os:

Kontakt os allerede i dag og få et gratis tilbud på din næste station.
Ring til os på: +3726702401

How does it work?

ragn1

ragn2

ragn3

savo IMG_5523

savo IMG_5518

Põlva vj3

savo IMG_5529

savo IMG_5529

savo IMG_5533

savo IMG_5583

savo IMG_5545

savo IMG_5562

Põlva vj1

savo IMG_5579

savo IMG_5568

savo IMG_5572

savo IMG_5517

Põlva vj8

pieksa4

pieksa5

savo IMG_5587

Compoman Big Lifting Hopper®

 • TILSTRÆKKELIG STOR TIL AT RUMME AL AFFALD FRA EN HVILKEN SOM HELST CONTAINER ELLER RENOVATIONSBIL

 • GIVER BRUGEREN MULIGHED FOR AT SORTERE DELE AF AFFALDET FØR KOMPAKTERING

 • SIDDER ALDRIG FAST OG BLOKERER ALDRIG

 • KAN HAVE EN NETTOKAPACITET PÅ CA. 20-40 m³

De vigtigste funktioner på Compoman affaldstømmestation

 • Big Lifting Hopper® med nettokapacitet på cirka 20 m³ – 40 m³, som kører op
 • Stigning i tømt affaldsvolumen pr. dag på op til 3-5 gange
 • Høj volumenreduktion
 • Mulighed for at bruge containere i tømmestationen på 20 m³- 37 m³
 • Nem automatisk containerlukning, containerskift, kobling og åbningssystem
 • En person kan betjene hele stationen alene
 • Reducerer omkostningerne til personale og plads betydeligt
 • Robust konstruktion med lang levetid
 • Nem vedligeholdelse
 • Lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger

Compoman Smart affaldstømmestation har

 • AUTOMATISK CONTAINERSKIFTESYSTEM - HYDRAULISK SKIFTESYSTEM ELLER CONTAINERBEVÆGELSE MED ELEKTRISKE MOTORER

 • AUTOMATISK HYDRAULISK SYSTEM TIL ÅBNING OG LUKNING AF CONTAINERDØR

 • AUTOMATISK CONTAINERKOBLINGS- OG -FASTGØRING

 • AUTOMATISK BIG LIFTING HOPPER® GØR FORSORTERING OG AUTOMATISK PÅFYLDNING AF CONTAINERE MULIG, NÅR RENOVATIONSBILEN ER KØRT BORT