Underjordisk løfteudstyr

Compoman udvikler og producerer underjordisk løfteudstyr til mobile og stationære kompaktorer. Underjordisk løfteudstyr bevæges hydraulisk og de kan forsynet på krævende sted.

Effektive løsninger til affaldsindsamling medvirker til et smukt bybillede

Ved hjælp af Compomans produkter til underjordisk opbevaring af affald kan du bevare det smukke bybillede. Produkterne er komplette med løfteudstyr til mobile og stationære kompaktorer.

Indsamling af affald i skjulte underjordiske containere er en æstetisk løsning til steder i f.eks. bymidter, hvor høj befolkningstæthed skaber meget affald på kort tid, f.eks grøntmarkeder, pladser og gågader.

Over jorden glider affaldsbeholderen venligt ind i miljøet, men under jorden er containeren dobbelt så stor med plads til en stor affaldsmængde

Om sommeren hjælper nedgravede affaldsbeholdere også med til at undgå ubehagelig lugt fra det indsamlede affald. En indbygget ozonanordning medvirker til at holde spredningen af lugt fra det indsamlede affald på et minimum.

En energibesparende opvarmningsanordning forhindrer, at indholdet i affaldscontaineren fryser til om vinteren. Affaldet i den underjordiske container er ikke tilgængeligt for hverken uvedkommende personer, som f.eks. vandaler, eller for dyr, som f.eks. rotter, fugle, katte eller hunde, der roder i affaldet.

Den nedgravede container er tilpasset og udstyret efter det behovene på stedet

Nedgravet løfteudstyr kan rumme en mobil kompaktor til en eller flere typer affald.

Antallet af affaldstyper i en mobil kompaktor afhænger af de stedlige behov og volumenerne for de forskellige typer affald.

Compoman-enheden kan konstrueres med en stationær kompaktor og containeren, som kører op og ned på løfteudstyret. Containeren med stationær kompaktor er specielt egent på steder med vakuumsystemer.

Enhedernes mål og volumen kan være forskellige, og der kan udføres strukturelle ændringer afhængigt af specifikke behov og krav.

De nedgravede containere kan også bruges som tømmestation for affaldet

En container med stationær kompaktor kan udstyres mere flere containere og et system, som automatisk skifter container. Containerne skiftes automatisk ud for kompaktoren. På denne måde kan den nedgravede enhed tjene som nedgravet tømmestation for affaldet.

Nedkastning af affald kontrolleres med en lås og et magnetkort

Affaldet falder ned i den underjordiske kompaktor gennem affaldsbøtten, som er placeret over kompaktoren. Affaldsbøttens dæksel og bund kan kun åbnes ved hjælp af en speciel nøgle, som ligner et magnetkort.

Nøglen skal opbevares af den eller de personer, som er ansvarlige for den nedgravede containers sikkerhed og funktion. Den/de ansvarlige personer tømmer affaldet fra affaldsbøtten til containeren.

Kompaktoren eller containeren kører op ned på platformen

Affaldscontaineren eller den mobile kompaktor er placeret i en metalramme på en platform, som kører lodret op og ned. Platformens lodrette kørsel styres af en hydraulisk mekanisme, og normalt har systemet to elektriske motorer på 5,5 kW.

Platformens bevægelser styres med knapper, men en konsol eller et trådløst system er også mulige.

Kompakterings- og opfyldningsgrad styres automatisk

Kompaktoren har en optisk føler, som sætter kompakteringsstemplet i gang, så snart den aflæser indkommende affald.

Når containeren er fuld, sendes et signal til styringen via en rød lampe, som kan suppleres med e-mails eller SMS-beskeder til fire eller flere forskellige e-mailadresser eller mobiltelefonnumre.

Vakuumsystemer og nedgravede løftesystemer

Løftesystem med stationær kompaktor og container til f.eks. vakuumsystemer

En vakuumsystem kræver en stationær kompaktor, så vakuumslangerne konstant er tilkoblede. Den stationære kompaktor, som er placeret under jorden, er specielt egnet til sammenkobling med vakuumsystemer.

Kun selve affaldscontaineren er placeret i en metalramme på en platform, som kører lodret op og ned. Når liften kører ned blokeres containeren og forbereder automatisk til kompaktering.

Løfteanordning til vakuumsystem

Krestovski3

Krestovski2

Krestovski1

Krestovski6

Tegning af den stationære kompaktor og beholder

 1. Affaldsbøtte – kan udstyres med et magnetkort – RFID, hydraulisk døråbner.
 2. Vakuumtransport af affald.
 3. Kompaktor.
 4. Løftesystem.
 5. Beholder.
 6. Nedgravet modul.

Løftesystem med mobil kompaktor til en type affald

Med systemet en beholder-en type affald på jorden, anvendes en affaldscontainer, som kan bruges med nøglekort, og løftesystemet er beklædt med samme gadebelægning som det omkringliggende areal.

Den mobile kompaktor er specielt konstrueret til den nedgravede beholder. Den er placeret under jorden, og kan køre op til overfladen, når tømning er nødvendig.

Et eksempel på en nedgravet container på den centrale plads i Mikkeli i Finland. På billedet ses den blå affaldskompaktor.

Løftesystem med mobil kompaktor til to typer affald

Systemet to beholdere-to affaldstyper over jorden, hvor der er placeret to affaldsbeholdere i æstetisk design, og løftesystemet er beklædt med gadebelægningen, så det passer ind i omgivelserne.

Den mobile kompaktor, som er specielt konstrueret til den underjordiske enhed, har et vådt rum (organisk affald) og et rum til usorteret affald.

På billederne ses en nedgravet affaldscontainer med grøn affaldskompaktor, som er opstillet på markedspladsen i Gävla i Sverige.

Ring til os:

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG OG FÅ ET GRATIS TILBUD PÅ DIN næste løfteudstyr.
Ring til os PÅ: +3726702401

Sådan fungerer det

Hvorfor du med fordel kan bruge Compomans nedgravede løftesystem

 • EN ELLER TO TYPER AFFALD PÅ SAMME INDSAMLINGSPUNKT

 • STATIONÆR KOMPAKTOR KAN INTEGRERES MED VAKUUMSYSTEM

 • LILLE AFFALDSBØTTE UDFØRT I ÆSTETISK DESIGN OVER JORDEN

 • DU VÆLGER SELV AFFALDSBEHOLDERENS DESIGN OG STYRESYSTEM

 • TEKSTBESKEDER OM OPFYLDNINGSNIVEAU OG INFORMATION

 • OZONGENERATOR OG/ELLER AFKØLING HÆMMER LUGT OG BAKTERIEVÆKST

 • STORE AFFALDSMÆNGDER KAN HURTIGT INDSAMLES I BYMIDTEN OG NÆR GRØNTMARKEDER

 • STOR VOLUMENKAPACITET UNDER JORDEN

 • AFFALDSVOLUMEN KOMPAKTERES INDEN TRANSPORT

 • SYSTEMET ER UDVIKLET SPECIELT MED HENBLIK PÅ LANG LEVETID OG TUNG BRUG

 • STANDARDER FOR KROGE, HJUL OG LØFTEWIRE VÆLGER DU SELV

Op og ned

Op

mikkeli19

Ned

mikkeli20

Nedgravede løftesystemer

 • En type affald – mobil kompaktor på løftesystemet
 • En type affald – fastmonteret, stationær kompaktor og beholder på løftesystemet
 • En type affald – mobil kompaktor på løftesystemet, også med adgang under jorden
 • To typer affald – mobil kompaktor på løftesystemet
 • To typer affald – mobil kompaktor på løftesystemets øverste platform, og beholder fra statisk kompaktor på nederste platform

Løftesystem med to platforme

Marinka5

Marinka6

Marinka7

Løftesystem med to platforme og stationær og mobil kompaktor

På steder, hvor der stilles særligt store krav til kompaktering af affald fra forskellige kilder, er der mulighed for at placere to kompaktorer for hver beholder.

Systemet på billedet viser en stationær kompaktor med beholderen under, og en mobil kompaktor over.

Nederste enhed – stationær med vakuumsystem

En vakuumsystem kræver en stationær kompaktor, så vakuumslangerne konstant er tilkoblede.

Den stationære kompaktor, som er placeret under jorden, er specielt egnet til sammenkobling med vakuumsystemer.

På bunden af dette system findes en stationær kompaktor, som er tilsluttet vakuumsystemets slanger ved hjælp af en separator.

Påfyldning af den stationære kompaktor sker gennem separatoren.

Den stationære kompaktors container bevæger sig op og ned på løftesystemets nedre platform.

Øvre enhed – mobil med manuel påfyldning fra oven

Den øvre kompaktor er en mobil kompaktor, som bevæger sig op og ned på løftesystemets øvre platform.

I denne løsning fyldes den mobile kompaktor manuelt fra oven igennem affaldsbøtten.

Løftesystemt bevæger begge opsamlingsbeholderen op til tømning.

Løftesystemet kører containeren eller den mobile kompaktor op til overfladeniveau hvorfra de transporteres til affaldets endelige destination.

Udtagning af container eller mobil kompaktor sker på samme niveau.