Underground lifts

Compoman är en erfaren utvecklare och tillverkare av underjordiska hissar för mobila och stationära komprimatorer. De underjordiska hissarna är hydrauliskt drivna och de kan anpassas för krävande användnings- och monteringsmiljöer.

Effektiva avfallshanteringslösningar som hjälper att behålla en god stadsmiljö

Bevara din fina stadsmiljö genom att använda Compomans underjordiska avfallscontainrar som kompletteras av hissenheter för mobila och stationära komprimatorer.

Genom att dölja avfallscontainrar under marknivån får man en bättre stadsbild i stadskärnor där den höga befolkningstätheten bildar mycket avfall inom en kort tid, till exempel på marknader, stadstorg och gågator.

En estetisk soptunna som passar in i miljön på markytan som dessutom har en stor container under jorden

Genom att placera en avfallscontainer under marken kan man undvika dåliga lukter på gatunivån på sommaren. De integrerade ozongeneratorn hjälper att behålla dåliga lukter inne i containern.

En svag uppvärmningsenhet behåller containerns innehåll frostfri på vintern. Avfall som förvaras i en underjordisk container är otillgängligt för obehöriga personer som vandaler eller djur som råttor, fåglar, katter och hundar.

Den underjordiska containern anpassas och utrustas enligt krav

En underjordisk hissenhet kan innehålla ett flertal komprimatorer för en eller flera avfallstyper.

Antalet av avfallstyper i en komprimator beror på krav i omgivningen och mängden av olika sorters avfall.

Compomans enhet kan tillverkas så att den rymmer en stationär komprimator under markytan och dess container som kan lyftas upp och ned med en hiss. Enheter med stationära komprimatorer är skräddarsydda för platser med sopsugsystem.

Mått och måttenheter kan ändras och strukturella ändringar kan göras enligt specifika krav.

Underjordiska enheter kan även användas som återvinningscentral

En enhet med en stationär komprimator kan anpassas till ett flertal containrar och ett automatiskt system som byter containrar. Därmed byts containrarna automatiskt framför komprimatorn. På ett sådant sätt kan en underjordisk enhet funka som en återvinningscentral.

Tillträdet kan skötas med ett lock och ett magnetiskt kort

Avfall hamnar i en underjordisk komprimator via en soptunna som är placerad ovanför. Soptunnans lock och botten kan öppnas endast med hjälp av en speciell nyckel i form av ett magnetiskt kort.

Nyckel bör innehavas av den personen som är ansvarig för den underjordiska enhetens säkerhet och funktion. Den ansvariga personen tömmer soptunnan i containern.

Komprimatorn eller containern lyfts upp och ned på en plattform

Avfallscontainrarna eller den mobila komprimatorn placeras på en metallplattform som rör sig vertikalt. Den vertikala förflyttningen sker med hjälp av en hydraulisk mekanism och systemet har vanligtvis två 5.5 kW elmotorer.

Plattformens mekanism styrs med knappar, en konsol eller med hjälp av ett trådlöst system.

Komprimeringen och påfyllningshastigheten kontrolleras automatiskt

Komprimatorn har en optisk givare som får igång krossvalvet omedelbart då givaren ser inkommande avfall.

När containern är full, skickas en signal till konsolen genom ett rött ljus som kan även medföljas med mejl-meddelanden eller SMS till fyra eller flera olika e-post adresser och telefonnummer.

Vakuumsystem och underjordiska hissar

Hissenhet med stationär komprimator och container till exempel för vakuumsystem

Vakuumsystem kräver stationära komprimatorer så att vakuumrören är alltid anslutna.

Den underjordiska stationära komprimatorn är särskilt välanpassad för anslutning med vakuumsystem.

Endast containern placeras på en metallplattform som rör sig vertikalt. När hissen åker ner, låser sig containern och förbereder sig för komprimering automatiskt.

Underjordiska hissar för vakuumsystem

Krestovski3

Krestovski2

Krestovski1

Krestovski6

En ritning över den stationära komprimatorn och containern

  1. Soptunna – kan förses med magnetkort – RFID, öppnar hydrauliska dörrar.
  2. Vakuumsystem för avfall.

  3. Komprimator.

  4. Hiss.

  5. Container.

  6. Underjordisk enhet.

Hissenhet med en mobil komprimator som passar för en typ av avfall

Med systemet en soptunna – en typ av avfall, används en soptunna som kan förses med ett nyckelkort, och hissen beläggs med samma typ av ytbeläggning som området runtom.

Den mobila komprimatorn är specialtillverkad för den underjordiska enheten, den placeras under jorden och kan åka upp till ytan när det är dags för tömning.

Du ser ett exempel på en underjordisk enhet med en blå avfallskomprimator på S:t Michels Centraltorg i Finland på bilden.

Hissenhet med en mobil komprimator som passar för två typer av avfall

Systemet två soptunnor – två typer av avfall, som består av två estetiskt vackra soptunnor och hissenheten beläggs för att den ska passa in i omgivningen.

Den mobila komprimatorn som är specialtillverkad för underjordiska hissenheter, har en avdelning för vått avfall och en avdelning för allmänt avfall.

Du ser ett exempel på en underjordisk enhet med en grön avfallskomprimator på Stortorget i Gävle på bilden.

Call us:

Please contact us today for a free quote on your next lift.
Call us: +3726702401

Hur funkar det?

Varför bör man välja en underjordisk hiss av Compoman

 • EN ELLER TVÅ SORTERS AVFALL PÅ SAMMA UPPSAMMLINGSPLATS

 • DEN STATISKA KOMPRIMATORN KAN INTEGRERAS I VAKUUMSYSTEM

 • EN LITEN VACKER SOPTUNNA PÅ MARKNIVÅ

 • SOPTUNNANS DESIGN OCH KONTROLLSYSTEM KAN DU VÄLJA SJÄLV

 • TEXTMEDDELANDEN ANGÅENDE PÅFYLLNING OCH UPPGIFTER

 • OZONGENERATOR OCH/ELLER AVKYLARE SOM FÖREBYGGER LUKTER OCH BAKTERIER

 • STORA MÄNGDER AV AVFALL KAN PLOCKAS UPP SNABBT I STADSKÄRNOR OCH PÅ JORDBRUKSMARKNADER

 • EN STOR UPPSAMLINGSFÖRMÅGA UNDER MARKEN

 • AVFALLET KOMMAR MINSKAS I VOLYM FÖRE TRANSPORT

 • ETT SYSTEM SOM ÄR UTARBETAT FÖR ATT TÅLA INTENSIV ANVÄDNING

 • KROKAR, RULLAR OCH HISSLINOR ENLIGT DIN UTVALDA STANDARD

Upp

mikkeli19

Ned

mikkeli20

Typer av underjordiska hissar

 • En avfallstyp – mobil komprimator på en hiss
 • En avfallstyp – stationär komprimator och dess container på en hiss
 • En avfallstyp – mobil komprimator på en hiss med tillgång även från under marknivån
 • Två avfallstyper – mobil komprimator på en hiss
 • Två avfallstyper – mobil komprimator på hissens övre våning och den stationära containern på hissens nedre våning

Tvåvåningshiss

Marinka5

Marinka6

Marinka7

Tvåvånings-hissenhet med en stationär och mobil komprimator

För krävande miljöer där avfall från olika källor måste komprimeras, kan man placera två komprimatorer ovanpå varandra.

På systemet på bilden ser du en stationär komprimator med container nedanför den och en komprimator ovanför den.

Den nedre enheten – stationär med ett vakuumsystem

Vakuumsystem kräver stationära komprimatorer så att vakuumrören är alltid anslutna.

Den underjordiska stationära komprimatorn är särskilt välanpassad för anslutning med vakuumsystem.

På bottnen av detta system har man en stationär komprimator som är ansluten till vakuumsystemets rör genom en separator.

Laddning av den stationära komprimatorn sker via separatorn.

Den stationära komprimatorns container rör sig upp och ned på den nedre hissplattformen.

Den övre enheten – flyttbar med manuell montering ovanifrån

Den övre komprimatorn är en flyttbar komprimator som rör sig upp och ned på hissens övre plattform.

I denna lösning monteras den flyttbara komprimatorn manuellt genom soptunnan.

Lyftsystemet lyfter båda containrarna upp när de ska tömmas.

Hissen lyfter containern eller den flyttbara komprimatorn till gatuplan och sedan tas de till soptippen.

Tömning av containern eller den flyttbara komprimatorn sker på samma nivå för båda.