Løsninger til vådt affald

Mobile løsninger til vådt organisk og vådt usorteret affald

Compoman er specialiseret i fremstillingen af skræddersyede affaldskompaktorer i højeste kvalitet med lang levetid. Vores linje med specialprodukter er løsninger, som er specielt projekterede til indsamling og bortskaffelse af organisk vådaffald.

Vores liste over ekstraudstyr omfatter mange muligheder for montering af kompaktoren ved det organiske vådaffalds indgang.

Vores betydelige erfaring gør os i stand til at montere kompaktoren, så vådaffaldet ikke trænger ud, og området omkring kompaktoren holdes rent og lugtfrit.

Kompaktorstempel med padlefunktion – kræver ikke rengøring bag stemplet

Kompaktorstempel med padlefunktion er specielt egnet til vådt eller usorteret affald på grund af:

 • det specialkonstruerede stempel med svingende padlefunktion;
 • det forseglede cylindere har ingen kontakt med affaldet;
 • stempelrummets lukkede konstruktion – ingen brug for regelmæssig rengøring under og bag stemplet.

Løsninger til særligt krævende områder

Kompaktoren med padlestempelfunktion finder særligt anvendelse på steder med store mængder vådt og organisk affald – for eksempel på hospitaler, plejehjem, hoteller, industrikøkkener, grøntmarkeder osv.

Hele den radiale stempelkompaktorens konstruktion er udviklet med henblik på at opnå størst mulig fordel ved brugen af kompaktor til vådaffald. Al ekstraudstyr på listen kan kombineres og vælges ud fra de særlige behov, som findes på opstillingsstedet.

Særlige anordninger forhindrer spredning af lugt og udtrængende væske

Kompaktoren med padlestempelfunktion er vandtæt, så ingen væsker kan løbe ud fra containeren.

Derfor forhindres ophobning af snavs på jorden omkring kompaktoren og spredning af ubehagelig lugt undgås.

Kompaktorer med radialstempel

valge radiaal5

valge radiaal6

roheline radiaal Kristiines2

roheline radiaal Kristiines1

radial Joensuu1

radial Joensuu4

hõbehall radiaal kyljelt

hõbehall radiaal

radial läbi seina sinine

radiaal 17x15 joonis

Økonomisk valg til vådt eller organisk affald

Hævede stempelkompaktorer forener højt kompakteringstryk med særlige krav til håndtering og kompaktering af vådaffald.

Hævede stempelkompaktorer kan være en mere omkostningseffektiv løsning til indsamling af vådt organisk affald.

Standard stempelrum hævet over containerens gulvniveau

Standard stempelrum og laderum kan løftes 120 – 880 mm højere for at gøre det muligt for stemplet at bevæge sig ind i containeren, også når containeren allerede er fyldt med væske.

Den hævede stempelcontainer gør det muligt at bruge et normalt stempel til vådaffald og udnytte hele containerens nettokapacitet. Dette er med til at holde transportomkostningerne nede.

Bio-anordninger kan vælges og kombineres

De forskellige kombinationer af bio-anordninger og deres mulige funktioner kan indbygges i den hævede stempelkompaktor.

På billedet til højre ses en grøn hævet stempelkompaktor med indbygget ozongenerator og hydraulisk åbning af påfyldningsdør.

Fordele ved Compomans hævede mobile stempelkompaktor

 • Økonomisk valg til vådt affald
 • Alle bio-anordninger kan monteres
 • Særlig egent til usorteret og delvist vådt affald

Hævede stempelkompaktorer

lifted ram Rts2

lifted ram Rts3

liftedram uus2

liftedram uus1

lifted ram tehases

lifted ram compactor

Mobile løsninger uden kompaktering til vådt eller organisk affald

Våd organisk affald kan også indsamles i en container uden kompaktering. Compoman her et stort udvalg af containere til vådaffald:

 • container til vådaffald uden kompaktering
 • container til vådaffald med skrue til spredning af affaldet inde i containeren;
 • vakuumcontainer

Containere til vådt organisk affald kan bygges til opfyldning fra jorden eller fra rampe med påfyldning fra siden eller fra containerenden.

Når påfyldninger sker fra siden, kan containeren have to eller tre åbninger, som gør det muligt at fordele affaldet mere jævnt i containeren.

Bøtteløftere kan fastgøres til påfyldningsåbningerne når de tunge affaldsbøtter med vådaffald skal tømmes ned i containeren.

Løfteudstyr til affaldsbøtter kan fastmonteres på containeren til vådaffald og bevæges på skinner. På denne måde kan skraldebøtteliften nemt flyttes fra en åbning til en anden.

En skrue kan indbygges i containeren

Når containeren fyldes fra rampe eller fra oven gennem rør eller slanger kan den udstyres med en lang skrue, som spreder affaldet jævnt inde i containeren.

Placeringen af åbninger på toppen af containeren med skrue afhænger de specifikke behov på opstillingsstedet.

Variable mål og volumener

Containerens længde, højde, bredde og nettovolumen kan varieres.

Skruens længde kan også variere afhængig af containerens mål og den type affald, som fyldes i containeren.

Containeren kan udstyres med en kombination af bio-anordninger

Bio-anordningerne kan vælges og kombineres efter ønske så lugt og udtrængende væske undgås gennem indbygning af isolerede vægge, gulvopvarmning, ozon eller afkølingsudstyr.

De forskellige kombinationer af bio-anordninger og deres mulige funktioner kan indbygges i containerne til vådaffald.

Mobile løsninger til organisk affald

biokont 2 kallutusega4

biokont 2 kallutusega2

biokont kallutusega1

biokont kallutusega2

biokont estak 3 luugiga2

biokont estak 3 luugiga1

biokont kruviga hall

biokont kruviga estak joonis

Hvis der ikke findes en løsning, så skaber vi den

Når den løsning, du har brug for, ikke findes i det eksisterende udvalg, så skaber vi en ny.

Vores betydelige kompetence indenfor innovation og maskinkonstruktion sætter os i stand til at skabe nye løsninger og dermed omsætte dine problemer til muligheder og løsninger.

Skræddersyede løsninger til samme pris som standardprodukter

Vores store udbud giver dig mulighed for at vælge specielle skræddersyede løsninger til samme pris som standardprodukter.

Du modtager de personaliserede og brugertilpassede produkter inden for normal standardleveringstid.

Sammen med os kan du skabe dit eget standardprodukt, som har alle de funktioner, du har brug for.

Forskellige lande og standarder

Vi kan fremstille kompaktorer, som lever op til mange forskellige standarder i mange forskellige lande afhængig af kravene i lokale bestemmelser og vaner.

Vores kompaktor er forberedt til transport, som du ønsker det – løftekroge, dumpesystem med lift eller tippesystemer.

Ring til os:

Kontakt os allerede i dag og få et gratis tilbud på din næste vådaffaldsløsning.
Ring til os PÅ: +3726702401

Fordele ved Compomans radiale kompaktor

 • AFFALDSBØTTELIFT TIL PÅFYLDNING AF VÅDAFFALD PÅ FORSIDEN UDEN SPILD AF AFFALD OMKRING KOMPAKTOREN

 • VANDTÆT CONTAINER

 • RENGØRING AF STEMPELRUM IKKE NØDVENDIG

 • SÆRLIG EGNET TIL VÅDAFFALD

 • STORT UDVALG AF EKSTRAUDSTYR - EN NÆSTEN UENDELIG LISTE OVER EKSTRAUDSTYR OG INNOVATIONSKAPACITET TIL AT SKABE DIN VÅDAFFALDSLØSNING

Vi skræddersyr din vådaffaldsløsning

 • Specielt løftesystem til bioaffald holder omgivelserne omkring kompaktoren rene
 • Brugertilpassede mål og påfyldningsåbninger
 • Automatisk, hydraulisk styret åbning og/eller lukning af dæksel
 • Bagdør med top- eller sidehængsler
 • Fotocelle eller ultralydsføler starter kompakteringen, når laderummet er fyldt
 • Container fremstillet i korrosionsfrit eller rustfrit stål
 • Brandhæmmende udrustning med containerisolering og lynkobling til indgående vandslange
 • Dræningssystem med kasser eller dobbelt bund med væskefiltreringssystem leder væske bort fra containeren ved hjælp af lynkobling og reducerer affaldets vægt
 • Garanteret vandtæt container
 • Opvarmet containergulv – gør det nemt af aflæsse kompakteret vådaffald ved temperaturer under 0 °C
 • Afkøling af den hydrauliske olie sikrer, at din mobile kompaktor kan modstå konstant, tung brug
 • Opvarmning af den hydrauliske olie sikrer, at din kompaktor fungerer, når temperaturen er under frysepunktet

Ekstraudstyr

Bio-anordninger kan vælges og kombineres

 • Opvarmning af containerbund
 • Fryseanordning
 • Hel eller delvis containerisolering
 • Dræningssystem med skuffer til bortledning af væske og reduktion af affaldets vægt før transport
 • Løftesystem til bioaffald holder omgivelserne omkring kompaktoren rene
 • Ozongenerator med kraftige baktericide, fungicide og virusdræbende egenskaber, som eliminerer lugt

Containerskrue

screw 10cbm kruvikont

screw IMG_5498

screw IMG_5501

screw IMG_5505

screw 10cbm kruvikont3D

Vakuumcontainere

vaakumkont pruun2

vaakumkont pruun3

vaakumkont roheline2

vaakumkont roheline1

h6bedane isol konteiner

biovaakum 3D joonis

Ekstraudstyr

Affaldsbøttelift til bioaffald

biot6stuk yleval

Dræningssystem med ventiludstyrede skuffer

radial kraan detail1

Køler

kylmutus Coolworks

Ozongenerator

ozone1

Dobbelt bund i rustfrit stål

radial topeltpõhjaga2

Søjle til betjeningspanel

tulppa1

Styreskinner

juhtrauad1

Hydraulisk drevet påfyldningsdør

kombi1815 hop no 3 hydraul

Skydetrin

aste1

Aluminiumsdæksel med gasfjedre

madal kollane kombi